Mobi Army 3 - Link nạp Ngọc từ web
Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.