Mobi Army 3 - Thông báo Bảo Trì Kênh Nạp Thẻ[Cập nhật]
Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.