Mobi Army 3 - Thông báo Khuyến Mãi 6,7,8 tháng 6
Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.