Mobi Army 3 - lai co 1 con sv trong game
Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.