Mobi Army 3 - Mod zo e hoi ty
Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.