Mobi Army 3 - cho nich Chán game army chuyển sang liên quân
Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.